Vabeceti.html
Verjamem, da, karkoli pač verjamem,
verjamem tudi v kar je temu proti,
in tu takoj me paradoks zaloti:
verjamem v tisto, česar ne verjamem...

Se pravi, vse je res, četudi res ni!
Obstaja vse! Vse je! In tudi tisto,
nevidno, česar ni, obstaja isto!
Da je, kar ni – o tem se tukaj pesni!

Če torej v teh sonetih ni razloga
(zaradi sebe v svet so pač nastali),
morda drugačna njihova je vloga

in razlog, ki ga ni, narekovali
so skrivoma; a moja je naloga
samo sprejeti, kar so v dar mi dali...
>abecetiz.html
<abecetiu.html