Nabeceti.html
Navdiha, kot ga le ljubezen zmore,
ne spravi skupaj v svetu reč nobena,
naj vzhičena bo ali zamorjena,
človeška duša globje pač ne more.

To tisto je, kar žene, kar vzpodbuja,
blaži poraze, zmage plemeniti,
pomaga dihati, živeti, biti,
po mrtvi noči v nov, živ dan nas zbuja.

Ljubezen je, kar iščemo v življenju,
posledica in razlog, vzrok, namen je;
brez nje lebdimo v votlem hrepenenju,

ki včasih ga napolnit’ skuša mnenje,
da najde jo, prikrito v črkah vrenju,
morda sonetno abecetno trenje.
>abecetio.html
<abecetim.html