Mabeceti.html
Morda me je vesolje obiskalo.
Mogoče mi naključje tu veleva,
naj v svet se, kar tu raste, razodeva.
Sem sam to iskal? Me je to čakalo?

Karkoli je že razlog (abeceda?),
zdaj v ta kotiček je navdiha veter
zavel, zdaj temo to izlušča eter
in če, kar gleda me, se zdaj zaveda

sonetov teh in vsega kar zdaj zganjam,
ali če pojma nima, mu/ji je vseeno,
je dejstvo, da se točno sem priganjam,

da črko in besedo sámo, eno
izbral sem, ki jo v belem dnevu sanjam,
ki iščem, čakam, rabim jo pošteno.
>abecetin.html
<abecetil.html