Babeceti.html
Bori se pesnik s črkami, ko rima,
kar rad bi spesnil, spel, skoval in spisal.
Bori se še sam s sabo, ko bi zbrisal
najraje, kar mu zlobno v brado kima,

češ: “Nič ne bo iz tele rime tokrat!
Kar rad povedal bi, se noče reči,
zato se reklo pač ne bo; ti teči
okrog sveta, če hočeš, teči stokrat

in ko nazaj upehan boš pritekel,
še vedno črke se ne bodo dale,
ne bodo spisale se v tisto, kar bi rekel.”

Kot bodo črke, rime se igrale,
tako bo pesnik pač sonet zapekel,
skrivnostno več kot on so vedno znale.
>abecetic.html
<abecetia.html